سخن هفته

دانشکده هنر

art20

دانشکده هنر دانشگاه بیرجند طی مراسم رسمی در ایام الله دهه فجر سال 1381 با پذیرش 35 دانشجو در رشته کاردانی باستان شناسی در یکی از ساختمان های تاریخی، فرهنگی و هنری بیرجند (باغ و عمارت اکبریه) افتتاح و فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نمود. دانشکده هنر در سال 1384 به مجموعه پردیس دانشگاه بیرجند انتقال یافت. و درسال 1386 با جذب دانشجو در دو رشته کارشناسی فرش و کارشناسی صنایع دستی به سه رشته آموزشی ارتقا یافت. هم اکنون این دانشکده با پذیرش شش دوره دانشجوی فرش در مقطع کارشناسی که دو دوره فارغ التحصیل شده و تعدادی از فارغ التحصیلان نیز در مقاطع بالا تر به ادامه تحصیل پرداخته‌اند. درحال حاضر دانشکده هنر از 15 عضو هیات علمی در چهار رشته باستان شناسی ( کارشناسی و کارشناسی ارشد) ،کارشناسی فرش، کارشناسی صنایع دستی و کارشناسی هنر اسلامی برخوردار است. این دانشکده در طول مدت تاسیس با برگزاری 3 همایش ملی با عنوان هنر اسلامی و باستان شناسی فعالیت های چشمگیری در زمینه های پژوهشی داشته است و همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری طی نامه شماره 3/18/94796 مورخ 26/6/92 با تاسیس نشریه "نگارینه هنر اسلامی" با درجه "علمی - ترویجی" دراین دانشکده موافقت نمود. بر این اساس نشریه علمی نگارینه هنر اسلامی به صورت فصلنامه با موضوعات مختلف هنر و بویژه هنر اسلامی از این پس در دانشکده هنر دانشگاه بیرجند تدوین و منتشر می گردد.

تعداد اعضای هیات علمی دانشکده
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
باستان شناسی  - 1 6 - 7
صنایع دستی  -  - 1 1 2
هنر اسلامی  - - 1  1 2
فرش - 1 1 2 4
رشته های تحصیلی موجود به تفکیک رشته و تعداد دانشجویان
گروهگرایشکارشناسیکارشناسی ارشددکتریجمع
باستان شناسی    99 33   132
صنایع دستی   156 -    156
 فرش   105 -    105
هنر اسلامی   100 -   100