مراسم 16 آذر (روز دانشجو) با حضور دکتر مدیح شهردار بیرجند در دانشکده هنر برگزار شد.

 

مراسم گرامیداشت روز دانشجو مورخ 95/9/16 با حضور  شهردار محترم بیرجند، رئیس دانشکده هنر، اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده هنر در سالن شهید بهشتی پردیس شهدا برگزار گردید.

در ابتدا جلسه دکتر هاشمی ضمن خیر مقدم به حاضراین جلسه سخنانی در خصوص شهدای 16 آذر و اهمیت علم و جایگاه علمی ایران ایراد کردند؛ در ادامه دکتر بیدختی معاون آموزشی دانشکده هنر نیز مطالبی در خصوص روز دانشجو ارائه نمودند.

در پایان جلسه نفرات برتر ورودی رشته های باستان شناسی، صنایع دستی، فرش و هنر اسلامی با حضور دکتر مدیح شهردار بیرجند، دکتر قریشی معاونت اسبق فرهنگی اجتماعی دانشگاه، دکتر هاشمی رئیس دانشکده هنر و دکتر بیدختی معاون آموزشی دانشکده هنر مورد تجلیل قرار گرفتند.

16azar95 1

16azar95 2

16azar95 3

16azar95 4

16azar95 5

16azar95 6

16azar95 7