جلسه تودیع و معارفه رئیس دانشکده هنر در روز یکشنبه 96/2/10 در دانشکده هنر برگزار شد. در این جلسه از زحمات آقای دکتر هاشمی در زمان تصدی ریاست دانشکده هنر تشکر و قدردانی شد. آقای دکتر هاشمی با ذکر اهم فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اجرایی در مدت زمان تصدی خود از همکاری و همیاری اساتید و کارکنان محترم در خصوص دستیابی به این اهداف مهم قدردانی نمودند.

دکتر بارانی نیز اعیاد شعبانیه را به همکاران محترم تبریک عرض نمود و تاکید نمودند که با تعامل و همفکری همکاران محترم بتوانیم در راستای اعتلای اهداف دانشکده هنر گام برداریم.

todie 1 1396

todie 2 1396