جلسه تودیع و معارفه روسای جدید پردیس شهدا با حضور دکتر خلیلی برگزار گردید در این جلسه ابتدا دکتر هاشمی رئیس سابق دانشکده هنر ضمن تقدیر و تشکر از همکاران به تشریح فعالیت های 2 ساله خود پرداخت. سپس دکتر بارانی رئیس جدید دانشکده هنر از زحمات همکاران، دکتر هاشمی و دکتر قریشی که سنگ بنای دانشکده را بنا نهادند و باعث رشد و پیشرفت دانشکده شده اند تقدیر و تشکر به عمل آورد. و در پایان دکتر خلیل خلیلی رئیس دانشگاه بیرجند در مراسم تقدیر و معرفی رؤسای جدید دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و دانشکده هنر با تقدیر از خدماتی که رؤسای قبلی دو دانشکده داشته اند گفت: مدیران سرمایه های اجتماعی مجموعه دانشگاه و منطقه هستند که باید قدردان آنان باشیم.
رئیس دانشگاه بیرجند علاقه و کار اصلی اساتید در دانشگاه را تدریس و تحقیق بیان کرد و افزود: با این علاقه از توانمندیهای اعضای هیأت علمی در جایگاه مدیریتی هم استفاده می شود.

DSC 0019

DSC 0007

DSC 0014

DSC 0038

DSC 0046