پنجمین فصل کاوش های آموزشی گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند در تپه کَهنِک سربیشه

 

محوطه  باستانی کَهنِک از جمله سایت های تاریخی شاخص شهرستان سربیشه است که تاکنون پنج فصل کاوش باستان شناسی توسط تیمی از اساتید گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند و کارشناسان میراث فرهنگی استان خراسان جنوبی به انجام رسیده است.
در این محوطه،  تاکنون بقایایی از استقرار های مربوط به قرون اولیه و میانی اسلامی و نیز استقرارهای موقت مربوط به سده های متاخر که اغلب بصورت فصلی و کوچ نشینی بوده در این کاوش ها شناسایی و مطالعه شده است.
فصل پنجم کاوش از تاریخ 6/3/96 لغایت 26/3/96 به سرپرستی آقایان: دکتر سامان فرزین (عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند)، دکتر علی زارعی (عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند)  و محمد فرجامی (کارشناس اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی) به انجام رسید. در این مرحله 15 نفر از دانشجویان کارشناسی باستان شناسی با هدف آموزش و اجرای میدانی حفاریه ای علمی در مدت 20 روز، کار گمانه زنی و شناسایی بخش هایی از قلعه کَهنِک را انجام دادند. در فصول قبلی کاوش ها در این منطقه آثاری مربوط به سازه های مربوط به دوره سلجوقی شناسایی شده و در فصل چهارم این کاوش ها در محدوده قلعه و در غرب محوطه انجام شده است.
در این فصل آثار ارزشمندی از جمله: آجر منقوش با نقش گریفون، بقایای دانه های گیاهی، اجاق و زغال، خشت های خام، آجر پخته، بقایای پارچه، ابزار استخوانی، فلز و نمونه های مختلف سفالین بدست آمده است که پس از اتمام مراحل مطالعه و بررسی آنها، نتایج آنها در اسرع وقت منشر خواهد شد. هدف از این کاوش ها، شناخت و بررسی کنش های فرهنگی منطقه جنوب خراسان و مناطق همجوار از جمله سسیستان و سایر نقاط خراسان دانست.
همچنین با هماهنگی بعمل آمده با سازمان میراث فرهنگی استان، مجموعه آثار منقولی که از این کاوش ها بدست می آید در آزمایشگاه مرمت آثار تاریخی استان، مورد بررسی، مستند سازی و مرمت قرار می گیرد و پس از آن در ویترین اختصاصی محوطه تاریخی کَهنِک که در موزه باستان شناسی استان واقع در عمارت جهانی اکبریه پیش بینی شده به نمایش گذاشته خواهد شد.
شایان ذکر است، محوطه کَهنِک که در بخش مرکزی شهرستان سربیشه، در دهستان مؤمن ‌آباد و شرق روستای کَهنِک واقع شده، خرداد سال 1382با شماره 8941 در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده است.

kavosh 1

kavosh 2

kavosh 3

kavosh 4

kavosh 5

kavosh 6

kavosh 7

kavosh 8

kavosh 9