نمایشگاه صورتک های سفالی تحت عنوان"رؤیای ذهن" اولین تجربه‌ی نمایشگاهی امین قربانی دانش آموخته‌ی رشته صنایع دستی دانشکده هنر دانشگاه بیرجند است که با همکاری معاونت فرهنگی و به کوشش کانون هنرهای تجسمی در تاریخ ۱الی۶آذر ماه در محل نگارخانه‌ی شهر برپا شد. امید است بابرپایی چنین نمایشگاه‌هایی گام مؤثری در راستای معرفی, حفظ و احیای تکنیک‌های سنتی و استفاده از آنها در رویکردی نو داشته شود.

photo 2017 12 13 10 46 53

photo 2017 12 13 10 46 58

photo 2017 12 13 10 47 02

photo 2017 12 13 10 47 05