نمایشگاه خوشنویسی, تذهیب و چوب تعدادی از دانشجویان به حمایت معاونت فرهنگی و کوشش کانون هنرهای تجسمی و کانون خوشنویسی در محل نگارخانهی شهر در تاریخ ۲۰ آذر ۹۶ افتتاح شد و تا تاریخ ۲۴آذرماه ادامه خواهد داشت.

 

photo 2017 12 13 11 15 46

photo 2017 12 13 11 15 43

photo 2017 12 13 11 15 38

photo 2017 12 13 11 15 35