تعدادی از اعضای هیات علمی دانشکده هنر در روز جمعه مورخ 1396/09/24 از آثار تاریخی روستای فورگ بازدید نمودند. فورگ یکی از روستاهای قلعه‌ای است که قدمت آن به دوره ساسانیان می‌رسد قلعه‌ای واقع بر تاج بافت روستا، که بعدها مردم پس از خروج از قلعه، اقدام به ساخت خانه در اطراف قلعه نمودنده‌اند و به تدریج بافت روستا به صورت امروزی شکل گرفته است. با توجه به معماری منحصربفرد خانه های قدیمی، معماری سنتی آن در حین برون گرایی که در سیمای آن مشهود است، درون گراست و این امر نشان دهنده تلفیق هنرمندانه معماری کویری می‌باشد. قلعه فورگ از نوع قلاع کوهستانی و نقشه آن نامنظم است که از ناهمواریهای کوه تبعیت نموده است.

f1

f2

f3

f5

f4

f6

f7