آقای محمد امین حاجی زاده به موجب ابلاغ رئیس دانشگاه بیرجند با حفظ سمت آموزشی و پژوهشی از تاریخ 1396/11/03 به عنوان مدیر گروه آموزشی فرش دانشکده هنر منصوب شد. انتصاب شایسته ایشان را تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند منان مزید توفیقات خدمت در جهت رشد و شکوفایی دانشکده هنر را مسالت داریم. از زحمات فراوان و همکاری مجدانه و مثمرثمر سرکار خانم وحید حسامی در دوران تصدی این مسئولیت نیز تقدیر و قدردانی می نماید.