آقای دکتر محمدرضا خلیل نژاد به موجب ابلاغ رئیس دانشگاه بیرجند با حفظ سمتآموزشی و پژوهشی از تاریخ 1396/10/27به عنوان مدیر گروه آموزشی صنایع دستی دانشکده هنر منصوب شد. انتصاب شایسته ایشان را تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند منان مزید توفیقات خدمت در جهت رشد و شکوفایی دانشکده هنر را مسالت داریم. از زحمات فراوان و همکاری مجدانه و مثمرثمر سرکار خانم فرزانه فخردر دوران تصدی این مسئولیت نیز تقدیر و قدردانی می نماید.