رئیس دانشکده هنر
دانشیار حسن هاشمی زرج آباد
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/hhashemi این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه باستان شناسی دانشکده هنر
05632227225 05632227044-235

معاون آموزشی و پژوهشی
استادیار محمد علی بیدختی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/bidokhti این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه صنایع دستی دانشکده هنر
05632227225 05632227225-223

مدیر گروه باستان شناسی
استادیار علی زارعی
تصویر
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه باستان شناسی دانشکده هنر
05632227225 05632227044-241

مدیر گروه صنایع دستی
مربی فرزانه فخر
تصویر
www.cv.birjand.ac.ir/fakhr این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه صنایع دستی دانشکده هنر
05632227225 05632227044-239

مدیر گروه فرش
مربی وحیده حسامی
تصویر
www.cv.birjand.ac.ir/hesami این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه فرش دانشکده هنر
05632227225 05632227044-254