رئیس دانشکده هنر
دانشیار حسین بارانی
تصویر
www.cv.birjand.ac.ir/barani این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه فرش دانشکده هنر
05632227225 05632227044-235

معاون آموزشی و پژوهشی
استادیار محمد علی بیدختی
تصویر
www.cv.birjand.ac.ir/bidokhti این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه صنایع دستی دانشکده هنر
05632227225 05632227225-223

مدیر گروه باستان شناسی
استادیار علی زارعی
تصویر
www.cv.birjand.ac.ir/zarei این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه باستان شناسی دانشکده هنر
05632227225 05632227044-241

مدیر گروه صنایع دستی
استادیار محمد رضا خلیل نژاد
تصویر
www.cv.birjand.ac.ir/mkhalilnezhad این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه صنایع دستی دانشکده هنر
05632227225 05632227044-239

مدیر گروه فرش
مربی محمد امین حاجی زاده
تصویر
www.cv.birjand.ac.ir/mhajizadeh این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه فرش دانشکده هنر
05632227225 05632227044-254