دومین همایش بین المللی قرآن در اندیشه و سیره امام خمینی(ره)

تاریخ : ۲۴ آذر ۱۳۹۹